Vyšla nová verze CAD řešení ZW3D 2019

Nová verze ZW3D 2019 přichází s vylepšeními v některých oblastech, jako je například výpočetní výkon. Zrychlilo se otáčení modelu či sestav, ale také historie modelování. Významného zrychlení se dočkalo vytvoření pole prvků, které v porovnání se starší verzí ZW3D 2018 trvá o čtvrtinu času méně. Tato vylepšení umožňují rychlejší a plynulejší práci při kreslení.

Nově lze nyní pracovat s flexibilní podsestavou. V praxi to znamená, že v sestavách tvořených menšími podsestavami zůstává zachována jejich flexibilita definovaná vazbami. Tato vlastnost do této doby nebyla možná a novou funkci ocení všichni, kdo pracují se sestavami, které vyžadují prověření pohybových vlastností komponent v sestavě. Další novinkou v oblasti sestav je 3D kusovník, který slouží k zobrazení a prohlížení všech komponentů sestavy.

Do skici byl přidán modul „Nesting“, který slouží k zvláštnímu rozmístění profilů do definovaného pole. Tato funkce se využívá zejména při řezání materiálů či pálení plechů, kvůli efektivnímu rozmístění součástí a následné ekonomické úspoře.

ZW3D nyní umožňuje import výkresů vytvořených v softwarech CATIA a SolidWorks, a není tedy potřeba převádět výkresy do DXF/DWG.

Nedílnou součástí každé nové verze ZW3D je také aktualizace jádra převodníků pro práci s nejnovějšími typy všech běžně používaných formátů. ZW3D 2019 stahujte zde