CAD řešení ZW3D 2024

Co najdete nového ve verzi 2024?

Vylepšení překladu STEP
Umožňuje uložit PMI do souboru STEP nebo importovat PMI ze souboru STEP.

Vylepšení Skici
Vazby pole a odsazení mohou být seskupeny. Po vymazání motýlků zůstávají vazby neporušeny a tím i ulehčují jejich upravování.

Vylepšení 2D Výkresu
Skupinová kóta je použitelná i pro kótování od základny a jejich umisťování je inteligentnější. Kóty ve skice mohou být použity i ve 2D výkresu.

Chordální zaoblení a zaoblení povrchu
Pro rozšíření schopností povrchového modelování je přidáno chordální zaoblení a zaoblení povrchu.

Návrh pomocí Hlavního Rozvržení
V sestavě je přidáno nové hlavní rozvržení, které spojuje všechny designové fáze a normalizuje designovou logiku ZW3D.

Vylepšení potrubí
ZW3D 2024 nyní zobrazuje a vytváří potrubí a kreslení zařazení potrubí je optimalizováno. Je přidán ISO výkres ke zlepšení konstrukce potrubí.

Analýza únavy a náhodných vibrací
Dva nově přidané typy analýz vám pomohou vyhodnotit životní cykly produktu a optimalizovat návrh produktu.

Nový rendrovací engine
Zrychlení práce s velkými sestavami a složitými díly.

Strukturální simulace
Analyzujte pomocí nové ZW3D nadstavby a vylepšujte svůj návrh. Strukturální statická/dynamická, modální analýza a analýza přenosu tepla.

Modul Kabelové svazky
Pomáhá rychle přidávat, uspořádat, upravovat a spravovat svazky, což vám pomůže dokončit návrh produktu za kratší dobu.

ZW3D 2024 stahujte zde