Nová verze CAD řešení ZW3D 2023

Kromě intuitivního prostředí a efektivity navrhování přichází nová verze ZW3D s řadou nových vylepšených funkcí zahrnující interakci i modelování. Poprvé je ZW3D vybaveno také CAE modulem.

Mezi více než 250 funkcemi ZW3D 2023 najdete například:

Přátelské uživatelské prostředí. Pohodlně můžete přidávat příkazy v nových Gestech myši a Panelu zkratek a nemusíte je už složitě hledat v menu. Také je zjednodušena cesta pro přidání odvozených vazeb.

Vícenásobné chytré modelovací nástroje. Rychlá úprava hodnot parametrů a proměnných ve funkci pole pomocí tabulky vám uspoří mnoho času. Funkce G3 kontinuita povrchů umožní návrhářům vytvořit návrh produktu s vyšší a stylovější kvalitou.

Velká sestava, Rozšířené průmyslové aplikace. Nové funkce ZW3D 2023 urychlují tvorbu rozložených pohledů. Cesta rozložení a Znovu použitelný rozložený pohled.

Nová strukturální simulace. Umožňuje rychle provést strukturální statistiku, modální analýzu, přechod tepla a strukturální dynamickou analýzu. Toto zajistí nově dostupná ZW3D Strukturální nadstavba pro ověření racionality návrhu produktu.

ZW3D 2023 je kompatibilní s hlavními a široce používanými formáty na trhu (CATIA, CATIA, Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Creo…). Použití všech těchto funkcí je jednoduché a věříme, že i designéři a konstruktéři budou tyto funkce považovat za velice užitečné,“ dodal Produkt Manager.

ZW3D 2023 stahujte zde