ZW3D Standard obsahuje rovnaké funkcie ako verzia ZW3D lite. V tejto variante nájdete navyše funkcie pre tvorbu komplexných geometrií. Napríklad funkcie určené na reverzné inžinierstvo, teda softvér je schopný vytvoriť plochu pomocou mračna bodov čo vám uľahčí prácu s dátami z vášho 3D skenera. Táto verzia taktiež obsahuje nástroje určené pre tvorbu modelov z plechu (roviny, ohyby a podobne...), optimalizáciu návrhu súčiastky, analýzu pohybu zostavy a možnosť tvorby animácie jednotlivých zostáv.

 • Podporované formáty pre import: Z3, DWG, DXF, STEP, IGES, ACIS, Catia V4/5/6, NX, Creo, ProE, SolidWorks, SolidEdge, Inventor, Parasolid, STL, VDA, VRML.
 • Podporované formáty pre export: Z3, DWG, DXF, IGES, STEP, Parasolid, ACIS, 3D PDF, Catia V4/5/6, VDA, STL, VMRL, TIFF.
 • Prevod obrazových formátov BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF na krivky DXF, DWG.
 • Flexibilné úpravy modelu kombinujú rýchlosť priamych úprav bez straty funkcií a prehľadnosti modelovania založeného na histórii usporiadanej v jednotlivých krokoch.
 • Funkcia hybridného modelovania ktorá spája plošné a objemové modelovanie a vie výrazným spôsobom uľahčiť a zefektívniť tvorbu modelu.
 • V prostredí CAD sú preddefinované jednoduché tvary ako napríklad valec, kváder ale aj zložitejšie ako napríklad rebrá alebo závity čo urýchľuje tvorbu alebo úpravu 3D modelu
 • Zabudovaný Show-and-tell tutorial pre rýchle zoznámenie sa so softvérovým prostredím ZW3D.
 • Tvorba 2D výkresovej dokumentácie so schopnosťou aktualizácie po zmene 3D modelu a možnosťou automatickej tvorby kusovníka.
 • Vďaka špeciálnej technológii ZW3D je možné pracovať aj s rozsiahlymi zostavami bez vysokých nárokov na pamäť.
 • Poškodené importované modely je možno jednoducho opraviť pomocou funkcií zo sekcie Liečiť.
 • Vylepšené vlastnosti zostavy umožňujú porovnávanie dielov, vrátane animácií a rôznych konfigurácii zostáv.
 • Pomocou pokročilých funkcií je možné vytvárať zložitejšie geometrie.
 • Nové flexibilné nástroje sú schopné vytvoriť komplexný tvar pomocou intuitívneho nadstavenia.
 • Možnosť virtualizácie a nástroje na analýzu vám zjednodušia prácu s jednotlivými komponentmi.
 • CAD riešenie ZW3D Standard umožňuje priame napojenie na simulačný softvér Cosmos, ANSYS pre analýzu dát a modelov.
 • Vďaka mnohým špecializovaným funkciám navrhnete plechové diely veľmi efektívne.
 • Schopnosť vytvárať plochy pomocou miliónov bodov je účinný nastroj pre reverzné inžinierstvo a pri práci s 3D skenerom.
 • Vďaka modulu na zváranie, môžeme vytvoriť zvárané konštrukcie z normalizovaných profilov, vrátane ich napojení a zakončení.

 

Pre CAD riešenie ZW3D je k dispozícii plugin na priami export modelu do GibbsCAMu.

Cena ZW3D Standard: 2700 EUR.