ZW3D profesionál je verzia softvéru ktorá poskytuje všetky funkcie. Okrem už zmienených v predchádzajúcich verziách pribudli možnosti pre tvorbu foriem (na plast, na odlievanie, na lisovanie...) a tvorba elektród. Funkcie sú efektívne a to aj vďaka rozsiahlej knižnici normálií, kompletných komponentov zostáv foriem. Vďaka týmto funkciám je možné s pomocou CAD riešenia ZW3D Profesionál rýchlo a jednoducho vytvoriť zostavu celej formy od dutiny a jadra cez návrh chladenia až po vtokovú sústavu. Návrh a konštrukcia elektród je v riešení ZW3D Profesionál jednoduché a časovo nenáročné.

 • Podporované formáty pre import: Z3, DWG, DXF, STEP, IGES, ACIS, Catia V4/5/6, NX, Creo, ProE, SolidWorks, SolidEdge, Inventor, Parasolid, STL, VDA, VRML.
 • Podporované formáty pre export: Z3, DWG, DXF, IGES, STEP, Parasolid, ACIS, 3D PDF, Catia V4/5/6, VDA, STL, VMRL, TIFF.
 • Prevod obrazových formátov BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF na krivky DXF, DWG.
 • Flexibilné úpravy modelu kombinujú rýchlosť priamych úprav bez straty funkcií a prehľadnosti modelovania založeného na histórii usporiadanej v jednotlivých krokoch.
 • Funkcia hybridného modelovania ktorá spája plošné a objemové modelovanie a vie výrazným spôsobom uľahčiť a zefektívniť tvorbu modelu.
 • V prostredí CAD sú preddefinované jednoduché tvary ako napríklad valec, kváder ale aj zložitejšie ako napríklad rebrá alebo závity čo urýchľuje tvorbu alebo úpravu 3D modelu
 • Zabudovaný Show-and-tell tutorial pre rýchle zoznámenie sa so softvérovým prostredím ZW3D.
 • Tvorba 2D výkresovej dokumentácie so schopnosťou aktualizácie po zmene 3D modelu a možnosťou automatickej tvorby kusovníka.
 • Vďaka špeciálnej technológii ZW3D je možné pracovať aj s rozsiahlymi zostavami bez vysokých nárokov na pamäť.
 • Poškodené importované modely je možno jednoducho opraviť pomocou funkcií zo sekcie Liečiť.
 • Vylepšené vlastnosti zostavy umožňujú porovnávanie dielov, vrátane animácií a rôznych konfigurácií zostáv.
 • Pomocou pokročilých funkcií je možné vytvárať zložitejšie geometrie.
 • Nové flexibilné nástroje sú schopné vytvoriť komplexný tvar pomocou intuitívneho nadstavenia.
 • Možnosť virtualizácie a nástroje na analýzu vám zjednodušia prácu s jednotlivými komponentmi.
 • CAD riešenie ZW3D Standard umožňuje priame napojenie na simulačný softvér Cosmos, ANSYS pre analýzu dát a modelov.
 • Vďaka mnohým špecializovaným funkciám navrhnete plechové diely veľmi efektívne.
 • Schopnosť vytvárať plochy pomocou miliónov bodov je účinný nastroj pre reverzné inžinierstvo a pri práci s 3D skenerom.
 • S pomocou CAD riešenia ZW3D Profesional môžete automaticky rozdeliť model na jadro, dutinu a následne je možné vytvoriť aj ďalšie časti ako napríklad chladiacu sústavu
 • Vďaka rozsiahlej knižnici normálií je možné vytvoriť celú formu od pohybovej sústavy až po vtokovú sústavu rýchlo a efektívne.
 • CAD riešenie ZW3D umožňuje ľahkú tvorbu elektród, vďaka funkciám ktoré dovoľujú tvar elektródy jednoducho extrahovať z modelu formy.
 • Vďaka modulu na zváranie, môžeme vytvoriť zvárané konštrukcie z normalizovaných profilov, vrátane ich napojení a zakončení.

 

Pre CAD riešenie ZW3D je k dispozícii plugin na priami export modelu do GibbsCAMu.

Cena ZW3D Professional: 4000 EUR.