Čo nové čaká užívateľa v CAD riešení ZW3D 2015?

V marci 2015 bola na trh uvedená nová verzia softvérového riešenia ZW3D. Táto nová verzia je kompletne k dispozícii s českou lokalizáciou. Tvorcovia softvéru veria že novinky ktoré do verzie 2015 pridali budú pre používateľov skutočným prínosom a ešte zvýšia záujem o toto riešenie, ktoré spája funkčnosť , priaznivú cenu a v neposlednom rade aj neobvykle široké možnosti dátových prevodov.

V ZW3D 2015 teda napríklad pribudla aktualizovaná organizačná štruktúra súborov, ktorá prináša nové typy súborov pre Náčrt, Diel/Zostavu, Výkresy a tiež možnosť archivácie v súbore typu Z3, funkcia automatickej obnovy súborov na uloženie zmien, ktoré neboli pri výpadku uložené. V novej verzii došlo tiež k úprave zobrazovacieho rozhrania, teraz je napríklad možné zobraziť viac modelov naraz v zvolenom usporiadaní. Vylepšené bolo aj jadro prekladača pre import a export súborov z formátov tretích strán. Funkcia liečiť/Analyzovať ma teraz prehľadnejšie rozhranie a je schopná rozpoznať a automaticky opraviť väčšie množstvo chýb na modely. Aj 2D náčrt dostal niekoľko nových funkcií pre zjednodušenie procesu tvorby  modelu. Pre tvorbu otvorov boli pridané nové typy dier a rozšírená knižnica závitov .Pre správu dier bola pridaná nová funkcia filter dier. Medzi ďalšie nové funkcie ZW3D 2015 patrí ťahanie profilu po krivke, možnosť vymazania slučky na modely alebo ploche, kontrola kolízií jednotlivých komponentov zostavy, jednoduchšia tvorba elektród a možnosť používania 3D rezov na výkresoch. Novinkou je taktiež modul určení na zváranie, ktorí umožňuje rýchlo a ľahko navrhnúť zvárané konštrukcie. Aj verzia ZW3D 2015 je a bude  aktualizovaná pre načítanie a prácu s CAD formáty výrobcov ako sú napríklad CATIA, NX, Creo, ProE, Inventor a Solidworks, ale aj s prechodnímy formátmy typu STEP, IGES, Parasolid a ACIS/SAT.