CADbro

3D CAD prohlížeč s multi-formátovou podporou


Komu je CADbro určený?
Tento software je určený tomu, kto pracuje s dátami z rôznych konštrukčných CAD systémov. S pomocou CADbro si ľahko môže otvoriť zákaznícky model, napríklad obchodník pre vytvorenie cenovej ponuky alebo technik na prevod formátu do jeho CAD/CAM systému.


Čo CADbro umožní užívateľovi?
 • Načítanie jednotlivých dielov alebo zostáv
 • Pridávať PMI, tolerančné značky, značky drsností povrchov...
 • Meranie
 • Vytvárať rezy telies alebo zostáv
 • Analýzu a liečenie plôch
 • Tvorbu jednoduchých animácií pre prezentačné účely
 • Pomocou editačných nástrojov upravovať napríklad zaoblenia, priemer otvorov, kopírovanie objektov, odsadenie plôch, zaslepenie otvorov...
 • Z dynamického rezu možno vytvoriť geometriu, ktorú je potom možné exportovať vo formáte DWG/DXF

S akými formátmi vie CADbro pracovať?
Vďaka aktualizáciám je možné pracovať s dátami najnovších verzií konštrukčných CAD programov.

Načítání Ukládání
Catia V4 Parasolid Catia V4
Catia V5 STEP Catia V5
Catia V6 IGES Parasolid
NX ACIS STEP
Cero/ProE DWG/DXF IGES
SolidWorks STL ACIS
SolidEdge VDA DWG/DXF
Inventor VRML STL
CGR VDA
3DXML VRML
2D PDF
3D PDF

Koľko CADbro stojí?
Cenové varianty CADbro:
 • prenájom na 12 mesiacov 500 EUR
 • trvalá licencia 1300 EUR
 • aktualizácia trvalej licencie 350 EUR
*Uvedené ceny sú bez DPH