Čo nové čaká užívateľov v CAD riešení ZW3D 2016 SP?

V júli 2016 bola na slovenský trh uvedená nová verzia riešenia ZW3D 2016 SP. Svojim užívateľom bude k dispozícii kompletne v českom jazyku a tvorcovia softwaru veria, že novinky, ktoré sa v nej objavia, budú pre jeho užívateľa skutočným prínosom a ešte zvýši záujem o toto riešenie, ktoré spája funkčnosť, priaznivú cenu a v neposlednej rade aj nezvykle širokú výbavu v oblasti dátových prevodov.

V ZW3D 2016 SP možno nájsť aktualizované systémové prostredie, ktoré uľahčuje a zjednodušuje prácu v ZW3D predovšetkým pomocou vylepšenej a sprehľadnenej časti Správcu. Aktualizované bolo tiež jadro prekladača pre import a export posledných formátov ďalších CAD softwarov, ako sú CATIA, NX, CREO a SolidWorks. Bolo tiež pridaných niekoľko nových grafických formátov. Môžeme sa tešiť tiež na niekoľko úplne nových funkcií ako napríklad Výrobné informácie produktu, ktoré nám umožnia vytvárať 3D kótované pohľady priamo v modeli a ktoré následne môžeme preniesť do prostredia 2D výkresu. Ďalšou novou funkciou je 3D náčrt umožňujúci vytvárať 2D drôtové geometrie v 3D priestore. Ten, sme následne schopný využívať v iných funkciách ZW3D ako je napríklad ťahanie profilu po krivke. O niekoľko nových spôsobov zarovnania boli v ZW3D doplnené zostavy, kde teraz môžeme napríklad presnejšie simulovať pohyby zostáv s pomocou Mechanického zarovnania. Doplnené boli tiež možnosti kusovníkovej tabuľky vo výkrese, kde si teraz môžeme vytvoriť štandardizovanú tabuľku, ktorú budeme následne využívať pre ďalšie výkresy. Upravené boli tiež funkcie plechových dielov, ktoré teraz umožňujú úpravy modelov tak, aby sa dali rozvinúť, poprípade zvinúť.

ZW3D 2016 SP stahujte zde


Archiv:

ZW3D verzia 2015