ZW3D je široko perspektívne a cenovo zaujímavé CAD/CAM riešenie s možnosťami plošného a objemového modelovania v 3D prostredí, ktoré umožňuje navrhovať výrobky pomocou jednoduchých a intuitívnych funkcií.

Veľkou výhodou sú široké možnosti importu a exportu dát z najčastejšie používaných CAD riešení ako napríklad CATIA, NX, Inventor, ProE, Creo a Solidworks. Podporované sú aj formáty STEP, STL, IGES a ďalšie.

ZW3D Lite je základnou verziou CAD riešenia ZW3D ktorá ponúka všetky funkcie prostredia CAD podobne ako ostatné softvéry. V rámci svojej cenovej kategórie je veľmi dobre vybavený pre prácu s plochami a aj s objemovými telesami. Samozrejmosťou je aj tvorba výkresovej dokumentácie. V balíku Lite sa nachádzajú aj základne funkcie určené na opravu poškodených plošných modelov. Najväčšou prednosťou sú široké možnosti načítania, úprav, merania a následného ukladania modelu do a z väčšiny bežne používaných CAD formátov. Zistiť viac »

ZW3D Standard obsahuje rovnaké funkcie ako verzia ZW3D lite. V tejto variante nájdete navyše funkcie pre tvorbu komplexných geometrií. Napríklad funkcie určené na reverzné inžinierstvo, teda softvér je schopný vytvoriť plochu pomocou mračna bodov čo vám uľahčí prácu s dátami z vášho 3D skenera. Táto verzia taktiež obsahuje nástroje určené pre tvorbu modelov z plechu (roviny, ohyby a podobne...), optimalizáciu návrhu súčiastky, analýzu pohybu zostavy a možnosť tvorby animácie jednotlivých zostáv. Zistiť viac »

ZW3D Professional je verzia softvéru ktorá poskytuje všetky funkcie. Okrem už zmienených v predchádzajúcich verziách pribudli možnosti pre tvorbu foriem (na plast, na odlievanie, na lisovanie...) a tvorba elektród. Funkcie sú efektívne a to aj vďaka rozsiahlej knižnici normálií, kompletných zostáv foriem. Vďaka týmto funkciám je možné s pomocou CAD riešenia ZW3D Profesionál rýchlo a jednoducho vytvoriť zostavu celej formy od dutiny a jadra cez návrh chladenia až po vtokovú sústavu. Návrh a konštrukcia elektród je v riešení ZW3D Profesionál jednoduché a časovo nenáročné. Zistiť viac »

 

 

 

 

technology-support s.r.o.
Dusíkova 1597/19
CZ-162 00 Praha 6

tel: +420 235 355 377
zw3d@t-support.cz
www.t-support.cz